Emaljskylten Warberg
Monteringsanvisning PDF Skriv ut Skicka sidan

  • Skyltens hål är försedda med metallöljetter för att skydda hålkanterna vid montering.
  • Svarta eller vita gummiöljetter är möjliga alternativ till metallöljetter.
  • Använd syrafasta skruvar och brickor.
  • Använd plastpluggar vid montage i puts- och stenmaterial.
  • Fäst skruvarna för hand. Skruva inte för hårt.
  • Montera gärna distanspackningar i gummi mellan skylt och fästyta. (Ej nödvändigt om du valt gummiöljetter till skylten.)
  • Rengör skylten med exempelvis diskmedel ett par gånger om året för att hålla skylten fri från nedsmutsning.

Ovantående monteringsanvisning avser skyltmontage på plana underlag som t.ex. fasader, dörrar m.m.

Vid montage i skylthållare och andra stolpsystem använd syrafasta delar.

Viktigt! Montera alltid med varsamhet så att skylt inte tar skada. Montera med manuella handverktyg.

Nedan visas olika fastsättningslösningar som emaljerat bygelfäste (inga synliga hål på framsida av skylt), rostfria distanshylsor.

Tillsammans med skylt går det att beställa set med syrafasta skruvar, nylonbrickor, plastpluggar och skyddshattar för skruvskalle. Se bild nedan.

Emaljskylten Warberg svarar på era frågor.

 

 

 

 

Emaljerade riktningsskyltar - stabilt och hållbart

Vägvisningsskyltar tillverkade av emaljerade plana hålrumsprofiler Aluminium.
Standardhöjder 150, 200 och 250 mm. Längder anpassade efter text och layout.

Löneemaljering - Metaller får emalj som ytskikt

Vi emaljerar produkter och halvfabrikat tillverkade i material svartplåt, aluminium, rostfritt stål, koppar, titan m.m. då man vill uppnå specifika egenskaper. Läs mer

Efterlysande emaljerade husnummer

Genialt patent gör det möjligt att ert husnummer framträder tydligt i mörker. Kväll som natt.
Gäster och besökare hittar er adress i mörker på ett ögonblick.